Robot – Wikipedia

Svensktillverkad gräsklippningsrobot

Malmöpolisens första bombrobot rullar ut på ett uppdrag med röntgenkamera i centrala Malmö 1986.

En robot är en teknisk anordning, oftast en elektromekanisk maskin som styrs av elektronisk programmering, som utför fysiska uppgifter.Robotens historia[redigera guys var väl före sin tid care-o-bot-research.org underneath senare delen av 1400-talet.

Enligt Svenska Akademiens ordbok[1] hade ordet två betydelser 1959. För det första “En mekanisk inrättning som till det yttre liknar en människa och genom elektriska impulser eller på annat sätt kan fås att utföra visst arbete eller vissa rörelser” och för det andra”Ett obemannat flygplan eller luftgående stridsmedel som styres automatiskt eller genom radiovågor” (se robotic redigera wikitext]

Ordet “robot” i sin ungefärliga nutida betydelse användes första gången av den tjeckiska författaren Karel Čapek i hans pjäs Rossums universalrobotar (R.U.R.) som publicerades 1920.[2] I pjäsen förekommer robotliknande slavarbetare som kallas robotar. Egentligen är de inte robotar utifrån dagens terminologi då de inte är människoliknande maskiner, utan snarare maskinliknande människor vilka idag kallas för androider.[3] Det var inte heller Karel Čapek som myntade begreppet “Robot”. I ett brev som han skrev till Oxford English Dictionary berättar han att det egentligen var hans bror, målaren och författaren Josef Čapek, som myntade begreppet.[2] I en artikel i den tjeckiska dagstidningen Lidové noviny från 1933 berättar han att han ursprungligen hade tänkt att kalla figurerna för laboři (“arbetare”, från latinets labor). Men av någon anledning gillade han inte detta ord och sökte därför råd av sin bror som föreslog “roboti”.

Ordet robota betyder på slaviska språk “arbete”, bildligt “slit” eller “tungt, monotont och påtvingat arbete”. Traditionellt syftade robota på de två eller tre dagar per vecka då bönderna i dåtidens feodalsamhälle tvingades lämna arbetet vid den egna gården för att arbeta på adelsmännens marker utan ersättning. Ursprunget until ordet är fornkyrkoslaviskans rabota som betyder “träldom” eller “slaveri”, samt “arbete” på samtida bulgariska och ryska som i sin tur härstammar från indoeuropeiskans rot *orbh-.[4] I och med att livegenskap förbjöds i Böhmen år 1848 så försvann trälarna och vid tiden då Čapek skrev R.U.R. hade termen robota breddats till att omfatta olika typer av arbete. Den gamla betydelsen av träldom fanns dock fortfarande kvar.[5 redigera wikitext]

En industrirobot är en automatiskt styrd programmerbar universell manipulator. Den är programmerbar i minst tre axlar. Den kan vara antingen fast monterad eller mobil och används i automatiserad industriell produktion.

Man kan dela in industrirobotar i tre grupper beroende på vad de används until:

 • Materialhantering – roboten flyttar objekt
 • Tillverkningsoperationer – roboten utför arbetsprocesser, till exempel svetsning
 • Montering – roboten sätter samman komponenter

Autonoma robotar[redigera robotic skiljer sig en del från industrirobotens. Den autonoma roboten har tre framträdande egenskaper:

 • “Känna” – har programmerats att ta hänsyn until etiska lagar i sin interaktion med omvärlden.
 • “Tänka” – processa information (lagrad information eller intryck från omvärlden) och självständigt få fram en slutsats av denna
 • Agera – utifrån ovan nämnda slutsats utföra en lämplig managing.

En autonom robotic är inte självmedveten (den har ingen egen vilja utan reagerar endast i enlighet med sitt program) men redigera wikitext]

 • Manipulator, det man oftast kallar “roboten”. De vanligaste robotarna består av en fot, underarm, överarm och dealt with.
 • Styrsystem, som skapar signaler som sänds till manipulatorns drivdon och det i sin tur skapar rörelsen. Det sköter även kommunikationen med annan utrustning och det är även möjligt att styra flera manipulatorer med ett styrsystem.
 • Program, som talar om för styrsystemet vad som ska göras.
 • Arbetsdon, som monteras längst ut på manipulatorns dealt with. Exempel på arbetsdon är gripdon och svetspistol.
 • Sensorer, som känner av händelser, ofta rörelser, som robotsystemet ska reagera på. Ett exempel är en givare som talar om att en detalj som ska svetsas befinner sig på rätt ställe.
 • Övrig utrustning, until redigera wikitext]

  Det pågår mycket forskning kring robottekniken och robotar kommer att användas på nya områden, även utanför industrin. Exempel på detta är:

  • Robotar i hemmet – en början until detta som finns redan idag är dammsugare och gräsklippare.
  • Robotar i sjukvården – hos bland annat Mälarsjukhuset i Eskilstuna har guy inlett försök med automatiserade transporter av allt från mediciner till sjukhussängar.[6]
  • Enligt tyska Fraunhofer Institut kommer Robotar i framtiden att användas i vårdsektorn, ett pilotprojekt är “Care-O-bot”, läs mer på[7]
  • Robotar inom kirurgi – until exempel att låta robotar operera i hjärnan eftersom precisionen kan göras hög.
  • “Mobilisse” – kallas en språkstyrd servicerobot i trafiksektorn som upplyser om vägleder. Den bär även tunga laster för resenärer.
  • Telerobotar – robotar fjärrstyrda över Internet, finns idag som prototyper av olika slag.
  • Robotar som interest – allt fler bygger och programmerar robotar själv som hobby.
  • Robotar inom jordbruket – Automatiskt mjölkningssystem, kon går in i en boxliknande robot och laser känner av spenarna och en arm sätter på mjölkmaskinen. Maskinen kan även känna av kvalitén på mjölken om så önskas.
  • Militära, beväpnade robotar [eight]
  • Miljöfrämjande robotar – robotar som arbetar för miljöns bästa, ofta på ställen där människor inte kan/vill arbeta. Ett exempel är Naiad [9][10][eleven redigera wikitext]

   1915 publicerade Selma Lagerlöf dikten Slåtterkarlarna på Ekolsund som publicerades i den första delen av Troll och människor. I dikten anlitas Christopher Polhem för att han ska skapa mekaniska slåttermän åt en storbonde.

   I september 1924 var det premiär för den sovjetiska science fiction-filmen Aelita av Yakow Protazanov. Filmens kostym och delar av scenografin skapades av kubofuturisten Alexandra Exter. Hon lät marsianerna i filmen ikläs en types kubistiska robotliknande kostymer och de framstår då som maskinliknade varelser liknande de robotar som förekommer i R.U.R. När filmen senare visades i en nedklippt version för den amerikanska marknaden hade filmen fått undertiteln “Revolts of the Robots”.[thirteen]